De martes a viernes de 9:00 h. a 12:00 h. y de 17:30 h. a 20:10 h.
Sábados de 18:00 h. a 20:15 h. y domingos de 10:00 h. a 14:30 h.
Horario de misas: martes a sábado 19:30 h. y domingos 10:00 h.
Los viernes a las 18:30 h., Adoración al Santísimo Sacramento.